Keperkasaan Islam di Bulan Ramadhan

  • Whatsapp

Oleh : M.Khudri

Selain disebut bulan puasa atau syahrus shiyam , Ramadhan juga disebut bulan jihad dan kemenangan atau syahrul jihad wal intisharat. Dalam sejarah perkembangan Islam, pada bulan Ramadhan disengaja atau tidak tapi telah tercatat ragam perjuangan umat Islam ketika berjihad untuk kejayaan Islam dimuka bumi.

Bacaan Lainnya

Jihad dan kemenangan dalam perjalanan sejarah umat Islam menandai bahwa puasa bukanlah halangan bagi Islam menunjukkan kekuatan dan keperkasaan. Itu disebabkan karena puasa telah melatih jiwa dan raga mendekatkan diri kepada Allah dan yakin kepada kodrat Allah Yang Maha Perkasa untuk jihad yang sesungguhnya yakni berperang di jalan Allah, jihad fi sabilillah.

Perang pertama kali di alami umat Islam adalah tahun pertama perintah berpuasa pada bulan Ramadhan yakni 2 H. Umat Islam di bawah pimpinan Rasullah berperang di Badar melawan suku Quraisy yang menyerang dari Mekah. Islam yang hanya berjumlah 300 orang lebih pasukan menang gemilang melawan musuhnya yang lebih 1000 orang.
Kemenangan kedua bulan Ramadhan adalah pada tahun 8 Hijrah, kota Mekah takluk kepada Umat Islam dalam peristiwa Fathul Makkah.

Setelah Rasullah wafat, umat Islam dibawah pimpinan khalifah Abu Bakar Assiddiq pada tahun 13 Hijrah menang perang lawan Persia, negara kuat waktu itu, dalam pertemuan Buwaib, Irak.  Kemenangan ke empat pada bulan Ramadhan dua tahun kemudiaan 15 Hijriah adalah pada pertempuran Ma’arakah Qadisiah masih melawan Persia. Pasukan Muslim dibawah pimpinan Sa’ad bin Abi Waqas memperlihatkan keperkasaannya.

Pada masa khalifah Umar bin Khattab, pada tahun 21 Hijriah tepat tanggal 1 Ramadhan tentara Islam dari Madinah dibawah pimpinan Amru bin ‘Ash menaklukan Mesir, setelah sebelumnya menaklukan Syam dan Syiria.
Perluasan kekuasaan Islam di Mesir dilanjutkan Di zaman khalifah Usman bin Affan, pada Ramadhan tahun 31 Hijriah kaum muslimin kembali menang perang dengan menaklukan kota Dongala Nubia di selatan Mesir yang dikuasai Kristen Koptik dibawah kerajaan Romawi.

Keperkasaan umat Islam pada bulan Ramadhan kembali diperlihatkan pada tahun 53 H dengan merebut pulau Rhodes, Laut Tengah yang dikuasai oleh kerajaan Romawi yang beragama Kristen. Khalifah pertama dari Dinasti (Bani) Umayyah yakni Muawiyah bin Abi Syofyan menunjuk panglima Islam Junadah bin Abi Umayah Panglima armada laut Islam. Islam telah membangun angkatan laut sejak kekhalifan Usman din Affan diperkuat oleh Muawiyah bin Abi Syofyan. Pertempuran laut pada bulan Ramadhan itu berakhir dengan kemenangan gilang gemilang umat Islam.

Pos terkait